کاربر عزيز،
به وبسايت هیئت کربلا خوش آمديد

جلسه هفتگی ۱۳ ۤآذر ۱۳۹۴

جلسه هفتگی ۱۳ ۤآذر ۱۳۹۴

جلسه هفتگی 13 آذر 1394/ روضه حضـــــرت ابــــاعبـــــدالله الحســـــــین (ع)با نوای: کربلایی حمزه باغنده/ کربلایی مسلم ممبینی


بخش اول..(زمینه)...به هوای لطف تو قید دنیا رو زدم(کربلایی حمزه باغنده)

بخش دوم...(شور)...ای بی کفن حسین دور از وطن حسین(کربلایی حمزه باغنده)

بخش سوم...(واحد)....سفر کرببلا حاصلش رنج و بلاست(کربلایی مسلم ممبینی)

بخش چهارم...(واحد)....سلام من به ساحت کل الائمه الهدی(کربلایی حمزه باغنده)

بخش پنجم...(واحد)....نام تو ورد زبان هاست ابا عبدالله(کربلایی حمزه باغنده)

بخش ششم...(تک)...ما سینه زنان در غم دیدار دمشقیم(کربلایی حمزه باغنده)

بخش هفتم...(شور)...دشمن اینجوری میخواد (کربلایی حمزه باغنده)

بخش هشتم....(شور)....شبا که بی قرارم تو رو به یاد میارم(کربلایی مسلم ممبینی)

بخش نهم....(ذکر)...و صلی الله علی الباکین علی الحسین(کربلایی مسلم ممبینی)