کاربر عزيز،
به وبسايت هیئت کربلا خوش آمديد

۱ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

جلسه هفتگی ۲۵ دی ۱۳۹۴

جلسه هفتگی ۲۵ دی ۱۳۹۴

جلسه هفتگی 26 دی 1394/ روضه حضـــــرت علـــــــی اصغـــــر (ع)با نوای: کربلایی حمزه باغنده/ کربلایی مسلم ممبینی/مرتضی بادپروا


بخش اول....(روضه)...روضه حضرت علی اصغر(ع)..(مرتضی بادپروا)

بخش دوم...(زمینه)...همراه بابایی هم قد سقایی(مرتضی بادپروا)

بخش سوم...(نوحه)...آه ای امام عصر شیعه شده غریب(مرتضی بادپروا)

بخش چهارم...(شور)...قمر العشیره زینب اسیره ویلی ویلی عباس(کربلایی مسلم ممبینی)

بخش پنجم...(شور)...مولای اولو آخری علی(کربلایی مسلم ممبینی)

بخش ششم...(ذکر)...(کربلایی مسلم ممبینی)

بخش هفتم...(واحد)...با نوای کاروان باربندید همرهان(کربلایی مسلم ممبینی)

بخش هشتم...(واحد)...شیر مادرت حلالت سینه زن(کربلایی حمزه باغنده)

بخش نهم...(تک)...جونم فدات فدا شدی(کربلایی مسلم ممبینی)

بخش دهم...(شور)...تو شاه کربلا ما بچه هیئتی(کربلایی حمزه باغنده)

بخش یازدهم...(شور)...کربلا میگن دعوتیه(مرتضی بادپروا)