کاربر عزيز،
به وبسايت هیئت کربلا خوش آمديد

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

شب دوم فاطمیه دوم[ ۱۴۳۷-۱۳۹۴]

شب دوم فاطمیه دوم[ ۱۴۳۷-۱۳۹۴]

شب دوم فاطمیه ۱۴۳۷- ۲۰ اسفند ۱۳۹۴/روضه حضـــــرت زهرا (س)


با نوای: حاج روح الله ممبینی/ کربلایی حمزه باغنده/مصطفی شفیعی/کربلایی مسلم ممبینی


بخش اول...(روضه حضرت زهرا(س))..(کربلایی حمزه باغنده)

بخش دوم...(زمینه)...بی تو یازهرا آه از این دنیا(مصطفی شفیعی)

بخش سوم...(زمینه)...اگه میشه دووم بیار اگه میشه نفس بزن(کربلایی مسلم ممبینی)

بخش چهارم...(واحد)...طراوتش بارون زیبایش حریره(کربلایی حمزه باغنده)

بخش پنجم...(واحد)...کاش چشات دریا نمیشد(حاج روح الله ممبینی)

بخش ششم...(واحد)...ای مست جامت عشق یازهرا(حاج روح الله ممبینی)

شب اول فاطمیه دوم[ ۱۴۳۷-۱۳۹۴]

شب اول فاطمیه دوم[ ۱۴۳۷-۱۳۹۴]

شب اول فاطمیه ۱۴۳۷- ۱۹ اسفند ۱۳۹۴/روضه حضـــــرت زهرا (س)


با نوای: حاج روح الله ممبینی/ سهیل امیری


بخش اول...(روضه و مناجات)...(حاج روح الله ممبینی)

بخش دوم...(زمینه)...جونو عمرم نفس بزن آروم جونم(حاج روح الله ممبینی)

بخش سوم....(واحد)...آن دم که من از خانه بیرون زدم(حاج روح الله ممبینی)

بخش چهارم....(شور)...نبض قلب من نا مرتبه(سهیل امیری)

بخش پنجم....(شور)...شروع هر روز من با نامت(سهیل امیری)


جلسه هفتگی ۱۶ بهمن ۱۳۹۴

جلسه هفتگی ۱۶ بهمن ۱۳۹۴

جلسه هفتگی ۱۶ دی ۱۳۹۴/روضه حضـــــرت علـــــــی اصغـــــر (ع)با نوای: کربلایی حمزه باغنده/ سهیل امیری


بخش اول...(روضه و مناجات)..(کربلایی حمزه باغنده)

بخش دوم...(زمینه)...جوانیمو با احساسیم به روی حرم حساسیم(کربلایی حمزه باغنده)

بخش سوم...(شور)...من اومدم بشم فدای تو حسین(کربلایی حمزه باغنده)

بخش چهارم...(واحد)...دیشو دیدم که مرا گریه کنان میبردن(کربلایی حمزه باغنده)

بخش پنجم...(شور)...برای این نماز عشق تا همیشه وضو دارم(سهیل ایمری)

بخش ششم...(شور)...دعای فرج روی لب هامون گل کرده(کربلایی حمزه باغنده)