کاربر عزيز،
به وبسايت هیئت کربلا خوش آمديد

۶ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

ایام فاطمیه 1394....روز شهادت حضرت زهرا(س)

ایام فاطیمه دوم« شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) (ظهر شهادت)بخش اول....سنگین...سلام خدا بر تو یا فاطمه...(حمزه باغنده)

بخش دوم....سنگین...زهرا چقدر ناله زدم جان حیدر مرو...(عابدین عادلزاده)

بخش سوم....سنگین...محسنم در خون خیمه زدی...(عابدین عادلزاده)

بخش چهارم....سنگین... ای روح هستی رمز حق پرستی...(حمزه باغنده)

بخش پنجم....سنگین...ما گرفیتیم از کربلا درسی...(حمزه باغنده)             "زیبا"

بخش ششم....شور....یاد شهیدا افتاده تو سرم...(حمزه باغنده)

ایام فاطمیه دوم 1394.....شب پنجم

ایام فاطیمه دوم«شهادت  حضرت فاطمه الزهرا(س) (شب پنجم)بخش اول....زمینه...ذکر همه ممکنات فاطمه یا فاطمه...(حاج روح الله ممبینی)

بخش دوم....زمینه...کوچه انگاری رو هواست خدایا مادرم کجاست...(مصطفی شفیعی)

بخش سوم....سنگین...فصل بهار شده...(حاج روح الله ممبینی)

بخش چهارم...شور...به موقع تشیع جنازم به پیرهن مشکیم مینازم...(حمزه باغنده)

بخش پنجم....شور...ای همه حاصلم.....

ایام فاطمیه دوم 1394.....شب چهارم

ایام فاطیمه دوم«شهادت  حضرت فاطمه الزهرا(س) (شب چهارم)بخش اول....زمینه...شبا که گریه میکنی گریم میگیره...(مصطفی شفیعی_حاج روح الله ممبینی)

بخش دوم....سنگین...سلام خدا برتو یا فاطمه...(حاج روح الله ممبینی)

بخش سوم....سنگین...واویلا به کربلا...(حاج روح الله ممبینی)

بخش چهارم....شور...هوای دوتا گنبد...(حمزه باغنده)               "زیبا"

بخش پنجم....شور...شکر خدا که سال نو با مادرت شروع شده(حمزه باغنده)

ایام فاطمیه دوم 1394.....شب سوم

ایام فاطیمه دوم«شهادت  حضرت فاطمه الزهرا(س) (شب سوم)


بخش اول....زمینه...خونه وحی خدا خاموشو سرده...(عابدین عادلزاده)

بخش دوم....سنگین...زهرا چقدر ناله زدم جان حیدر مرو...(عابدین عادلزاده)

بخش سوم....سنگین... ای روح هستی رمز حق پرستی...(حمزه باغنده)

بخش چهارم....دودمه....الله الله عجل لولیک الفرج...(حمزه باغنده)

بخش پنجم....شور...دل بسته رایتی از خواهش گدا...(حمزه باغنده)

بخش ششم....شور...از نفس افتادی دلبر مظلومه...(حمزه باغنده)      "زیبا"

ایام فاطمیه دوم 1394.....شب دوم

ایام فاطیمه دوم«شهادت  حضرت فاطمه الزهرا(س) (شب دوم)بخش اول...زمینه...مادر زینب نا خوش احواله...(حاج روح الله ممبینی)

بخش دوم....زمینه...نه تو حرف میزنی نه حسین نه حسن...(سهیل امیری)

بخش سوم....سنگین...خون خوردن و حرفی نزدن کار دلم بود...(حاج روح الله ممبینی)

بخش چهارم....سنگین...ای به دردم چشمه بیمارت طبیب...(حاج روح الله ممبینی)

بخش پنجم.....شور...به دل نوای تو به سر هوای تو...(حمزه باغنده)        "زیبا"

بخش ششم....شور...اینو میگم بدونن نسل حرام...(حمزه باغنده)