کاربر عزيز،
به وبسايت هیئت کربلا خوش آمديد

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

جلسه هفتگی ۱۳ ۤآذر ۱۳۹۴

جلسه هفتگی ۱۳ ۤآذر ۱۳۹۴

جلسه هفتگی 13 آذر 1394/ روضه حضـــــرت ابــــاعبـــــدالله الحســـــــین (ع)با نوای: کربلایی حمزه باغنده/ کربلایی مسلم ممبینی


بخش اول..(زمینه)...به هوای لطف تو قید دنیا رو زدم(کربلایی حمزه باغنده)

بخش دوم...(شور)...ای بی کفن حسین دور از وطن حسین(کربلایی حمزه باغنده)

بخش سوم...(واحد)....سفر کرببلا حاصلش رنج و بلاست(کربلایی مسلم ممبینی)

بخش چهارم...(واحد)....سلام من به ساحت کل الائمه الهدی(کربلایی حمزه باغنده)

بخش پنجم...(واحد)....نام تو ورد زبان هاست ابا عبدالله(کربلایی حمزه باغنده)

بخش ششم...(تک)...ما سینه زنان در غم دیدار دمشقیم(کربلایی حمزه باغنده)

بخش هفتم...(شور)...دشمن اینجوری میخواد (کربلایی حمزه باغنده)

بخش هشتم....(شور)....شبا که بی قرارم تو رو به یاد میارم(کربلایی مسلم ممبینی)

بخش نهم....(ذکر)...و صلی الله علی الباکین علی الحسین(کربلایی مسلم ممبینی)


جلسه هفتگی ۶ آذر ۱۳۹۴

جلسه هفتگی ۶ آذر ۱۳۹۴

جلسه هفتگی 6 آذر 1394/ روضه حضرت اباعبدالله الحسین (ع)


با نوای:عابدین عادلزاده/ سهیل امیری


بخش اول...(زمینه)...با یاد تو ٖآقا جان(عابدین عادلزاده)

بخش دوم...(واحد)...حرمت آرزوی من نوکریت آبروی من(سهیل امیری)

بخش سوم...(واحد)...به پای تو جوونی دادم حسین(سهیل امیری)

بخش چهارم...(واحد)....حرم تو بیت الله مولا اباعبدالله(سهیل امیری)

بخش پنجم....(شور)...ارباب قرار ما یه سفر کرببلا(سهیل امیری)

بخش ششم....(شور)...این لباس نوکری رخت پادشاهیمه(سهیل امیری)