کاربر عزيز،
به وبسايت هیئت کربلا خوش آمديد

۱۴ مطلب با موضوع «به تفکیک مراسمات :: جلسات هفتگی» ثبت شده است

جلسه هفتگی 19 بهمن 1395

جلسه هفتگی 19 بهمن 1395

جلسه هفنگی 19 بهمن  1395 /مناجات حضرت صاحب الزمان (عج)

با نوای:کربلایی مسلم ممبینی


کلیپ های صوتی:

بخش اول:هل من مبارز یا ایهاالناس (زمینه)           "کربلایی مسلم ممبینی"

بخش دوم:گلی گم کرده ام می جویم اورا(شور)         "کربلایی مسلم ممبینی"

بخش سوم:کربلا دوباره دلم شده هوایی(واحد)           "کربلایی مسلم ممبینی"

بخش چهارم:هوا هوای کربلا شورو نوای کربلا(شور)       "کربلایی مسلم ممبینی"                 {پیشنهاد دانلود}

بخش پنجم:عمریه مستی دلم شده با نامت(شور)          "کربلایی مسلم ممبینی"               {پیشنهاد دانلود}


کلیپ های تصویری:

بخش پنجم(تصویری):عمریه مستی دلم شده با نامت(شور)          "کربلایی مسلم ممبینی"

جلسه هفتگی 12 بهمن 1395

جلسه هفتگی 12 بهمن 1395

جلسه هفنگی 12 بهمن  1395 /روضه حضرت زیـــنـــب (س)

با نوای:کربلایی مسلم ممبینی


کلیپ های صوتی:

بخش اول:شورو شوق نوکری در سرم دارم حسین(زمینه)        "کربلایی مسلم ممبینی"

بخش دوم:کی میشود به پایان این انتظار آید(واحد)        "کربلایی مسلم ممبینی"

بخش سوم:رویای شیرین شبهام (شور)             "کربلایی مسلم ممبینی"                        {پیشنهاد دانلود}

بخش چهارم:ساجد محراب ابروی امیرالمونینم(شور)         "کربلایی مسلم ممبینی"

بخش پنجم:از وقتی که به کام من یه ذره تربتت نشست(شور)         "کربلایی مسلم ممبینی"

بخش ششم:روضه امام حسین(ع)  (شور و لطمه زنی)          "کربلایی مسلم ممبینی"


کلیپ های تصویری:

بخش سوم(تصویری):رویای شیرین شبهام (شور)             "کربلایی مسلم ممبینی"


جلسه هفتگی 28 دی ماه 1395

جلسه هفتگی 28 دی ماه 1395

جلسه هفنگی 28 دی  1395 /روضه حضرت امــــام حسیـــن (ع)

با نوای: کربلایی حمزه باغنده/کربلایی مسلم ممبینی


بخش اول:گلی گم کرده ام می جویم او را(زمینه)    "کربلایی حمزه باغنده"

بخش دوم:وسط روضه تو قد کشیدم(شور)        "کربلایی مسلم ممبینی"

بخش سوم:خراب حالم آی اهل عالم(شور)        "کربلایی مسلم ممبینی"              {پیشنهاد دانلود}

بخش چهارم:ذکر آخر مجلس ذکر امیرالمونین (ع)      "کربلایی مسلم ممبینی"


جلسه هفتگی ۱۶ بهمن ۱۳۹۴

جلسه هفتگی ۱۶ بهمن ۱۳۹۴

جلسه هفتگی ۱۶ دی ۱۳۹۴/روضه حضـــــرت علـــــــی اصغـــــر (ع)با نوای: کربلایی حمزه باغنده/ سهیل امیری


بخش اول...(روضه و مناجات)..(کربلایی حمزه باغنده)

بخش دوم...(زمینه)...جوانیمو با احساسیم به روی حرم حساسیم(کربلایی حمزه باغنده)

بخش سوم...(شور)...من اومدم بشم فدای تو حسین(کربلایی حمزه باغنده)

بخش چهارم...(واحد)...دیشو دیدم که مرا گریه کنان میبردن(کربلایی حمزه باغنده)

بخش پنجم...(شور)...برای این نماز عشق تا همیشه وضو دارم(سهیل ایمری)

بخش ششم...(شور)...دعای فرج روی لب هامون گل کرده(کربلایی حمزه باغنده)

هفتگی ۲۳ بهمن ۱۳۹۴

هفتگی ۲۳ بهمن ۱۳۹۴

جلسه هفتگی 26 دی 1394/ روضه حضـــــرت زهرا (س)با نوای: کربلایی حمزه باغنده/ کربلایی مسلم ممبینی/سهیل امیری


بخش اول...(مناجات و روضه)...(حمزه باغنده)

بخش دوم....(زمینه)...حالا که من از حرم دورم(کربلایی مسلم ممبینی)

بخش سوم...(واحد)...ای که از نام تو(کربلایی حمزه باغنده)

بخش چهارم....(شور)...برای این نماز عشق من همیشه وضو دارم(سهیل امیری)