کاربر عزيز،
به وبسايت هیئت کربلا خوش آمديد

مراسم هفتگی6/05/1394

جلسه هفتگی 6.05.1394 روضه اباعبدالله حسین(ع)


بخش اول....روضه.....(حاج روح الله ممبینی)

بخش دوم....زمینه....سلام ارباب خوب من(حاج روح الله ممبینی)

بخش سوم.....واحد....الله الله آمد از راه ثارالله(حاج روح الله ممبینی)

بخش چهارم.....شور.....شب من شده پر از بی خوابی(حاج روح الله ممبینی)

بخش پنجم.....شور....ذکر تو ارباب ورد لبه(باغنده)

بخش ششم....چهار ضرب....به فدای شوروشین شهدا(باغنده)

بخش هفتم....ذکر

مراسم هفتگی 30/4/1394

جلسه هفتگی 30.4.1394 روضه اباعبدالله حسین(ع)

بخش اول....مناجات...ای روح اشنایی یامهدی....(باغنده)

بخش دوم....روضه....در به در روضه حسینم....(باغنده)

بخش سوم....زمینه....ای ماه فروزان شب....(باغنده)

بخش چهارم....واحد....یا حسین عشق کربلا دارم....(باغنده)

بخش پنجم.....واحد....با تو من پادشاه عالمم....(باغنده)

بخش ششم....شور....تکویریا زدین خیال باطل....(باغنده)                       "زیبا"

بخش هفتم....مدح امیرالمومنین....راهی که علی رفت ره رضوان است(باغنده)

ایام فاطمیه 1394....روز شهادت حضرت زهرا(س)

ایام فاطیمه دوم« شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) (ظهر شهادت)بخش اول....سنگین...سلام خدا بر تو یا فاطمه...(حمزه باغنده)

بخش دوم....سنگین...زهرا چقدر ناله زدم جان حیدر مرو...(عابدین عادلزاده)

بخش سوم....سنگین...محسنم در خون خیمه زدی...(عابدین عادلزاده)

بخش چهارم....سنگین... ای روح هستی رمز حق پرستی...(حمزه باغنده)

بخش پنجم....سنگین...ما گرفیتیم از کربلا درسی...(حمزه باغنده)             "زیبا"

بخش ششم....شور....یاد شهیدا افتاده تو سرم...(حمزه باغنده)

ایام فاطمیه دوم 1394.....شب پنجم

ایام فاطیمه دوم«شهادت  حضرت فاطمه الزهرا(س) (شب پنجم)بخش اول....زمینه...ذکر همه ممکنات فاطمه یا فاطمه...(حاج روح الله ممبینی)

بخش دوم....زمینه...کوچه انگاری رو هواست خدایا مادرم کجاست...(مصطفی شفیعی)

بخش سوم....سنگین...فصل بهار شده...(حاج روح الله ممبینی)

بخش چهارم...شور...به موقع تشیع جنازم به پیرهن مشکیم مینازم...(حمزه باغنده)

بخش پنجم....شور...ای همه حاصلم.....