کاربر عزيز،
به وبسايت هیئت کربلا خوش آمديد

اجتماع بزرگ اربعین حسینی 1436

اجتماع بزرگ اربعین حسینی 1436

اربعین حسینی  1393 هیئت کربلا شهرستان باغملک.... مداحان:عابدین عادلزاده-حمزه باغنده-مسلم ممبینی
بخش اول .....شور....ای وای ای وای یکی داره صدا میزنه(عابدین عادلزاده)     دانلود


بخش دوم.....شور .....هوا بارونه بارونه بارونه(مسلم ممبینی)            دانلود


بخش سوم....شور.....سینه زنت داره ز تو یه خواهش(حمزه باغنده)         دانلود